Peale tooneri otsasaamist, kaks ostjat kümnest viskavad vana kasseti prügikasti ja sõidavad poodi uue järele. Ülejäänud kaheksa pikendavad kasseti eluaega ja täidavad ta uue tooneriga. Praktika näitab, et uut kassetti on võimalik täita 3-4 korda, enne kui tekib tarvidus teda taastada.

Kassettide taastamine – see on toonerikasseti eluea pikendamine selle kulunud osade väljavahetusega ja kvaliteetsete tarbematerjalidega täitmisel. Kassettide taastamine omab väga palju ühist selle taastäitmisega.

Kassettide täitmise ja taastamise tehnoloogiline võrdlus.

                                    Kassetide täitmine

                            Kassetide taastamine

 • Kasseti demonteerimine
 • Kasseti demonteerimine
 • Kasseti detailide puhastus vanast tahmast
 • Kasseti detailide puhastus vanast tahmast
 • Detailide töötlus eriliste puhastusvahenditega
 • Kulunud osade vahetus uute vastu
 • Kasseti täitmine kvaliteetse tooneriga
 • Kasseti täitmine kvaliteetse tooneriga
 • Kasseti kokkupanek
 • Kasseti kokkupanek
 • Kasseti kvaliteedi kontroll
 • Kasseti kvaliteedi kontroll

Kasseti täitmisel töödeldakse ta osakesed läbi eriliste materjalidega, aga taastamisel vahetatakse kasseti mehhanismi kulunud liikuvad osakesed uute vastu. See ongi peamine erinevus kasseti täitmisel ja taastamisel.

Kõige rohkem kulub printeritööl fotoretseptor ehk kassetitrummel. Selle tõttu nõuab tahmakasseti taastamine nii kassetitrumli kui ka kaabitsa (tahma mõõtetera) vahetust.

Taastatud kasseti trükikvaliteet sõltub tooneri kui ka taastamise protsessis vahetatud osade kvaliteedist. Kassett mis on taastatud vastavalt kõikidele tehnoloogilstele nõuetele, annab testileheküljele selge trükitulemuse. Kuid jooniste, fotode, diagrammide, graafikute ja muude graafiliste elementide trükkimiseks taastatud kassett ei kõlba, kuna omab madalamat pooltoonide ülekannet.

Printerite ja muude kontoritarbete tootjad teevad endast kõik võimaliku, et takistada originaal-kassettide taastamist ja täitmist, kuna iga täidetud kassetiga kaotavad need firmat kümneid dollareid kasumit. Selletõttu luuakse tahmakassetid sellisel meetodil, et neid ei oleks võimalik taastäita ega taastada.

Kaitsmaks kassette taastamise ja taastäitmise eest on tootjad leiutanud kassettidele kiibid, mis loendavad iga trükitud lehekülge ja ei lase printeril trükkida rohkem kui kogus mis on kirjas printeri tehnilises passis. Praktika on aga näidanud, et kiibistatud kassetid kannatavad mitmekordset taastäitmist, enne kui nende trükikvaliteet langeb. Leidlikud kasutajad on leiutanud meetodeid, et kiipe “ära nullida” või ümber programmeerida, kasutades erilisi teenindusprogramme. Kiipide ümber programmeerimine lubab kogu kassetis oleva tooneri kasutamise ja taastäitmisel ei teki erilist kvaliteedilangust.

Kassetitaastamine on lõpptarbijale tulus, kuna maksab kaks kuni neli korda vähem kui uue kassetti soetus. Selle tehnoloogia populaarsust tõestavad järgmised numbrid:

Iga aasta taastatakse terves maailmas enam kui 125 miljonit tooneri- ja tindikassetti. Ajakirja “Recycler” andmetel, kõikidel meie planeedi kontinentidel tegutsevad edukalt 9,5 tuhat ettevõtet, mis tegelevad kassettide taastamise ja taastäitmisega. Nende ettevõtete kogus kasvab pidevalt.