Fillers OÜ garanteerib oma klientidele toote vahetust juhul kui tooner või tint ei hakka tööle, ning trükkidefektide või tooneri töös häirete ilmnemisel. Garantii kehtib 12 kuud alates müügihetkest.

Hilisemal defektide ilmnemisel on Kliendil õigus pöörduda meile pretensiooniga. Kui tegemist on kassetti defektiga, vahetatakse kassett välja.
 

Garantiijuhtumi korral:

 1. Tehke pilt toonerist nii, et oleks näha mudelit
 2. Tehke pilt ribakoodist
 3. Tehke pilt trükidefektist või kirjeldage probleem
 4. Saatke pildid koos kirjeldusega ja arve numbriga aadressile info@fillers.ee

     

Garantii ei kehti, kui defekti põhjustasid järgmised asjaolud:

 1. Kassetti ei säilitatud valgus- ja tolmukindlas pakendis horisontaalasendis
 2. Kassetti ei hoitud nõutavates temperatuuri ja õhuniiskuse tingimustes (+17 - +25 kraadi, 60% RH)
 3. Kassettile või selle osale oli tekitatud mehhaniline või muu vigastus (trumli kriimustused, näpu või liimijäljed jne.)
 4. Kassetti on sattunud tolm või mõni teine võõrkeha
 5. Kassetti püüti kasutada mõnes mittesobivas printeris
 6. Kassett on mõnel muul viisil kahjustatud.
 7. Loomulik kulumine

Toode tuleb tuua garantiisse originaalkomplektsuses.